Jászné Petrovicz Márta vagyok, több, mint 20 éve dolgozom tanító néniként  Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Az itt töltött évek alatt alsós osztályfőnökként, tanítóként, majd kémia tanári képesítés megszerzése után a felsős osztályokban tanárként is tevékenykedem.

Jelenleg negyedikes az osztályom, akiket elsős koruk óta tanítok. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szeretetteljes, nyugodt környezetben tanulhassanak, hisz ilyen légkörben természetessé válik a tanulás folyamata. Igyekszem játékos feladatokkal, sokszínű munkaformákkal, módszerekkel felkelteni tanítványaim érdeklődését, majd azt megtartani is. A tananyag elsajátításában nagy hangsúlyt fektetek a tapasztalati úton történő tanulásnak, szívesen és gyakran használok eszközöket. Iskolán kívüli programokkal segítem a tanulási folyamatokat és a társas kapcsolatok megerősítését is.

Hiszem, hogy minden kisgyerek tehetséges valamiben, ezért célom a négy év során felismerni a gyerekekben a lehetőséget, a kiemelkedő képességet, amit tehetséggondozó órák, pályázatok, versenyek alkalmával kibontakoztathatunk. Természetesen úgy, hogy azt örömként, élményként élhessék meg, ne teher legyen.

Azoknak a gyerekeknek, akik kicsit lassabban haladnak, több odafigyelést igényelnek a tanulás során kiscsoportban, vagy akár egyénileg is biztosítok lehetőséget a felzárkózásra, képességeik kibontakoztatására. Számukra még fontosabb a személyes törődés, segítségnyújtás.

Mindig szem előtt tartom, hogy alsó tagozat végére egy stabil, magabiztos tudást szerezzenek meg a gyerekek, hisz arra tudnak „építkezni” később.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre is. Mai világunkban különösen fontos, hogy a gyerekek számára biztonságot nyújtó kapaszkodókat adjunk. Ha kialakul egy belső pozitív érték- és szabályrendszerük, akkor mindig jól boldogulnak a világban. Ezt egy stabil, szeretetteljes, nyugodt, biztonságot adó osztályközösség, iskola megadhatja, így ennek megteremtésére törekszem.

Az óvodából iskolába történő átlépés megkönnyítése érdekében sok játékot, mesét, közös programot tervezek. Nagy-nagy szeretettel várom leendő kis elsőseimet szeptemberben!

Márti néni

Leave a Comment