Oktatóink

Bálintné Mitring Szilvia

tanító

Bóna Lászlóné

tanító

Bubernik Eszter

tanító

Csonkáné Major Tekla

gyógypedagógus

Hargitai Istvánné

tanító, gyógypedagógus – intézményvezető helyettes

Horosz Éva Nóra

tanító, angol szakos tanár

Jászné Petrovicz Márta

tanító, kémia , informatika szakos tanár

Kamocsai Antalné

tanító – tagiskola vezető

Kissné Páder Ildikó

matematika, testnevelés szakos tanár

Kovács Rebeka

modern tánc tanár

Kutsera Edit

vizuális kommunikáció szakos tanár

Sütő-Kiss Viktória

tanító, magyar tanár

Szabó Miklós

tanító, fizika és technika szakos tanár

Szeder Noémi

nemzetiségi (német) tanító

Takács-Babos Judit

tanító, matematika szakos tanár – intézményvezető

Takácsné Győri Éva

tanító

Trimmelné Mándy Aliz Mária

tanító, gyógytestnevelés és történelem szakos tanár

Veszelka Attiláné Schauer Ágota

magyar, ének és földrajz szakos tanár

Zalkáné Béres Andrea

tanító, könyvtár szakos tanár

Andráska Judit


tanító, gyógypedagógus

Gergelyné Kreics Judit

Tanító

Bábics Norbert

Informatika tanár

Baranyai Anita

Tanító, Fejlesztő pedagógus,
Művészeti tanár

Kaposi Berta Eszter

Angol

Ramocsai-Büki Eszter

Vizuális kultúra tanár