2020/2021 tanév

@kisbajcsiskola.hu
Andráska Judit
Bábics Norbert
Bálintné Mitring Szilvia 
Baranyai Anita
Bóna Lászlóné
Bubernik Eszter
Csonkáné Major Tekla
Gergelyné Kreics Judit
Hargitai Istvánné
Horosz Éva Nóra
Jászné Petrovicz Márta
Kamocsai Antalné
Kaposi Berta Eszter
Kissné Páder Ildikó
Kovács Rebeka
Kutsera Edit

Módi Sándor
Ramocsai Büki Eszter
Sütő-Kiss Viktória
Szabó Miklós
Szeder Noémi
Takács-Babos Judit
Takácsné Győri Éva
Trimmelné Mándy Alíz
Veszelka Attiláné
Zalkáné Béres Andrea

tanító, gyógypedagógus, logopédus, szurdopedagógus
informatika tanár
tanító
tanító, fejlesztő pedagógus, művészeti tanár
tanító
tanító
gyógypedagógus
tanító
tanító, gyógypedagógus, természetismeret tanár
angol tanár
tanító, kémia, informatika tanár
tanító
angol tanár
matematika, testnevelés tanár
modern tánc tanár

vizuális kommunikáció szakos tanár
biológia tanár
vizuális kultúra tanár
tanító, gyógypedagógus, magyar tanár
tanító, fizika, technika tanár
tanító, német tanár
tanító, sakkpedagógus, matematika tanár
tanító
tanító, gyógytestnevelő, történelem, etika tanár
magyar, ének, földrajz tanár
tanító, informatikus könyvtáros, könyvtárostanár

  

andraskajudit
nbabics
b.mitring.szilvia
baranyai.anita
bona.laszlone
bubernik.eszter
majortekla
kreicsjudit
hargitaicsilla
horosz.eva
jpmarta
kamocsai.antalne
kaposi.berta
kissne
kovacs.rebeka
kutsera.edit
modi.sandor
rambest
sutokissviktoria
szabmikl
noemiszeder
takacsbabosjudit
takacseva
mandyaliz
veszelkane.agi
zalka.andrea