Együtt a Vörösmarty Iskoláért Alapítvány
9062 Kisbajcs, Arany J. u. 20.
Adószám: 18284294-1-08

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Kamocsai Antalné
További tagok: Magyarné Babos Erika és Szalainé Ormos Gertrúd

Az alapítvány célja:

  • tehetséges tanulók előmenetelének segítése
  • helyi tanulmányi és sport versenyek szervezése, támogatása
  • a gyermekek tudásának gyarapítására szolgáló tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése
  • Kulturális tevékenység támogatása
  • iskola belső és külső környezetének esztétikai fejlesztése
  • környezetvédelmi tevékenység támogatása

Alapító okirat