„Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett 
tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.” 
(Vörösmarty Mihály)

Szeretettel köszöntöm a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján!

A szigetközi tájegység keleti sarkában lévő települések földrajzi központja Kisbajcs, itt épült meg a Körzeti Általános Iskola, melynek átadása 1981. augusztus 20-án volt. Ide járnak négy község (Kisbajcs, Nagybajcs, Vének, Vámosszabadi) gyermekei. Vámosszabadin összevont tanulócsoportos képzési formával, tagiskolaként működő 1-4 osztályos általános iskola van.
Iskolánk 2001. december 1-én vette fel a Vörösmarty Mihály Általános Iskola nevet, 2005. évtől pedig bevezette az alapfokú művészetoktatást is.
Az oktató-nevelő munka személyi feltételei biztosítottak, tantestületünk minden tagja elhivatott pedagógus.

Célunk, hogy minden diákunk a 8. évfolyam végén 
– rendelkezzen az általános műveltség alapjaival, szilárd alapkészségekkel, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy tanulmányait folytassa;
– legyen a világról és önmagáról reális képe;
– tudjon rövidebb és hosszabb távra tervezni, megalapozottan dönteni; 
– rendelkezzen egészséges testi – lelki szokásokkal, legyen változásokra és változtatásokra képes;
– jellemezze a haza szeretete, a közösség igénye, a valahová tartozás  érzése; 
– érezzen és vállaljon felelősséget önmagáért, másokért és közösségéért;
-tudjon adott helyzethez illően viselkedni, közösségbe beilleszkedni, együtt dolgozni valamint
– legyen érdeklődő, a kommunikációja pedig nyílt és kulturált. 

Azon dolgozunk nap mint nap, hogy a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is a szűkebb és tágabb körzetének ismert és elismert iskolája maradjon.
Olyan közoktatási intézmény, amelyben a tanulmányaikat itt megkezdő és itt folytató gyermekek, s azok szülei elégedettek a képzési színvonalunkkal, s az általunk meghatározott pedagógiai irányvonallal.

Takács-Babos Judit
igazgató