A KISBAJCSI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA AZ ALÁBBI MŰVÉSZETI KÉPZÉSEKET AJÁNLJA:

  • Képző és iparművészeti ág (festészet tanszak, grafika tanszak illetve grafika és festészet tanszak)

A vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző– és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket.

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama)
Népművészet (1–10. évfolyam)
Művészettörténet (3–10. évfolyam)

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat
Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)
Választható tantárgyak: Népművészet (1–10. évfolyam)
Művészettörténet (3–10 évfolyam)

Tanítja: Ramocsai-Büki Eszter

  • Modern tánc tanszak

A modern tánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hivatásos pályaorientációt. A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti képességfejlesztést.

Főtárgy:
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Kreatív gyermektánc (1–2. előképzőévfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképzőévfolyamon)
Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban:
Tánctörténet
Limón–technika
Választható tantárgyak:
Kreatív gyerektánc (1–2. előképzőévfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Berczik–technika (1–2. előképzőévfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon)
Lábán–technika (7–8. továbbképzőévfolyamon)
Repertoár (7–10. továbbképzőévfolyamon)
Graham–technika (9–10. továbbképzőévfolyamon)
Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképzőévfolyamon)

Tanítja: Koczka Viktória